Fagligt Forum set gennem en kommunikatørs briller

29. apr. 2012 – kl. 23.08
Del:
Sidste weekend løb Dansk Journalistforbunds Fagligt Forum af stablen. Her diskuterede alle grene af forbundet fremtidens DJ, etik, identitet og arbejdsmarked. Vi bringer her indtryk fra Fagligt Forum, formidlet af kommunikatør Kenneth Ekstrøm.

Kenneth Ekstrøm, kommunikatør og deltager på Fagligt Forum: ”Jeg oplevede, at det er tydeligt, at forbundet har truffet en langsigtet, strategisk beslutning om at åbne dørene for det brede felt inden for medier og kommunikation. Og det er min opfattelse, at opbakningen og forståelsen for det var til stede blandt forbundets medlemmer. Folk ved godt, at det er kommunikationsbranchen, der for alvor er i vækst.”

Identitet og etik til debat
På mødet blev det blandt andet diskuteret, hvilke forskelle der er på journalistik og kommunikation.

”Her var holdningerne blandede. Et godt eksempel er, hvad en af de fremtrædende delegerede sagde: "Journalister er dem, der søger efter sandheden, mens kommunikationsfolk er dem, der lægger røgslør ud." Underforstået at de to brancher dybest set er konkurrenter, der har forskellige interesser, og som derfor ikke kan være organiseret i samme forbund. Den opfattelse er dog ret langt fra min egen,” siger Kenneth Ekstrøm. Han vurderer, at den generelle holdning i forsamlingen pegede mere i retning af øget faglig respekt og samarbejde på tværs af fagene.

DJ Kommunikations etikpunkter var også en del af oplægsmaterialet til Fagligt Forum. Det affødte en interessant diskussion om, hvorvidt der kan laves et sæt fælles regler på tværs af journalistik og kommunikation - med helt grundlæggende punkter. Og så underpunkter for de enkelte fagområder, fortæller Kenneth Ekstrøm.

Hvad er kommunikationsfaglighed?
Han savnede dog en mere dybdegående snak om kommunikationsområdets særlige udfordringer i forbundet og en mere klar definition af, hvad kommunikationsfaget egentlig dækker over. Primært for at aflive de traditionelle myter, der knytter sig til faget.

”Flere af de fremmødte vidste ikke, at der er medlemmer, der er cand.comm’ere i forbundet. Det tror jeg også spillede ind på resultatet: der ikke blev diskuteret noget dybere om kommunikationsområdet, fordi vi så at sige starter fra et nulpunkt, hvor mange skal have forklaret, hvad det overhovedet vil sige at være en kommunikatør - og at der faktisk er folk i forbundet (som mig selv), der ikke har baggrund i journalistik.”

Kenneth Ekstrøm vurderer, at kommunikatører skal være mere klar i mælet omkring, hvad det er, de kan.

”Det, jeg generelt fik med mig fra mødet, var, at vi som kommunikationsfolk har et klart behov for at blive meget mere tydelige og skarpe på, hvem vi er, hvad vi står for og hvad vores arbejde konkret består i. Så det ikke bliver styret af folks fordomme og manglende viden. Også i internt i forbundet. Det ser ud til, at det etiske aspekt er et godt udgangspunkt, og der var også mange, der synes det var en god ide med de etiske retningslinjer og måske endda et "kommunikations etisk råd".

Han er glad for, at DJ har fokus på netop identitet og på journalister og kommunikatørers roller og muligheder i fremtidens mediearbejdsmarked.

”Det bliver et spændende og vigtigt år for kommunikatører i Dansk Journalistforbund”.

Af: Karin Busch