Generalforsamling i DJ Kommunikation: Bobler, netværk og fest!

Del:
DJ Kommunikation inviterer alle medlemmerne til generalforsamling, denne gang med temaet bobler, bobler, bobler!

Huset KBH, Rådhusstræde 13, 1466 København K

12. februar 2016. Kl. 16 til 21
Arrangør: DJ Kommunikation
Pris: No-Show-Fee på 100,- kr., opkræves hvis du melder afbud senere end fredag den 5. februar 2016.

16.00 Indskrivning og bobler!

16.30  Dagens boble-speaker:
Vincent F. Hendricks, professor og leder af Center for Information og Boblestudier (CIBS) på Københavns Universitet

17.30 Generalforsamlingen starter

Dagsordenen ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Regnskab og budget

4. Fastsættelse af næste års kontingent

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

6. Valg af bestyrelse og suppleanter:

  • Formand, der vælges særskilt
  • Seks bestyrelsesmedlemmer
  • Suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisor

  • Valg af revisorsuppleant

8. Valg af delegerede til Fagligt Forum

9. Eventuelt

Klokken 19.15 suspenderer vi generalforsamlingen og tager hul på flere bobler og en middag på restaurant Rub & Stub med mulighed for at netværke på kryds og tværs.

Inden desserten runder vi generalforsamlingen af med resultat af valg til bestyrelse og Fagligt Forum.

Forslag skal indleveres i tide
Forslag fra medlemmer til ordinær generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og udsendt til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Valg til Fagligt Forum
Medlemmer af DJ Kommunikation, som ønsker at deltage i Fagligt Forum den 17. og 18.april 2016 skal vælges på generalforsamling.
Kun O-medlemmer kan vælges til Fagligt Forum, så husk at sikre dig, at du er O-medlem.Du kan blive valgt ved at stille op på selve generalforsamlingen, ved at krydse feltet af på tilmeldingsblanketten eller ved at sende en fuldmagt til formanden inden generalforsamlingen starter.

Her kan du tilmelde dig Generalforsamling i DJ Kommunikation

Deltagelse i middagen er gratis, dog vil der blive opkrævet et no-show-fee på 100,- kr., hvis du melder afbud senere end fredag den 5. februar 2016.

Kontakt

Lene Sparsø Thygesen
Lene Sparsø Thygesen
Hovedbestyrelsesmedlem
Telefon: ..
Mail: lenesparsoethygesen@gmail.com

Valgt til hovedbestyrelsesmedlem på delegeretmødet 2015

Se profil

Relateret indhold

Søg økonomisk støtte
Hvis du står med et kommunikationsfagligt projekt på hænderne, men mangler midler til at få enderne til at mødes, så er der hjælp at hente hos DJ Kommunikation.
Læs mere
Støtte
Hvis du står med et kommunikationsfagligt projekt på hænderne, men mangler midler til at få enderne til at mødes, så er der hjælp at hente hos DJ Kommunikation.
Læs mere
Skriftlig beretning
DJ Kommunikation 2015-2016: Den skriftlige beretning
Læs mere

Relaterede nyheder

Året eller årtiets generalforsamling
DJ Kommunikation har det seneste år arbejdet på at stable en anderledes, overraskende og inspirerende generalforsamling på benene.
Læs mere
Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne for DJ Kommunikation. Vedtægterne er senest blevet ændret den 27. februar 2013.
Læs mere
DJ som fagforbund for kommunikatører
Indstilling
Læs mere

Arrangementer

Kunde- og samarbejdsaftaler
Er du freelancer, og vil du blive bedre til at skrive en aftale, når du leverer materiale til en kunde?
Læs mere
STARTPAKKEN - (4 dage) forløb for nystartede selvstændige/freelancere
Drømmer du om at være din egen chef? Så søg optagelse på DJ STARTPAKKEN for selvstændige/freelancere og bliv klædt på til at være din egen forretning
Læs mere
Karriereudvikling for dig i job
Det går jo meget godt. Du har jo et arbejdsliv, som mange ville misunde dig. Og du er erfaren og kompetent, til det du gør.
Læs mere